ადმინისტრაცია


დირექტორი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი

shalva.sikharulidze@iliauni.edu.ge

დირექტორის მოადგილე

davit.kikodze@iliauni.edu.ge

ადმინისტრაციული ასისტენტი

shorena.badridze@iliauni.edu.ge

შესყიდვების მენეჯერი

davit.nikolaishvili@iliauni.edu.ge

კანცელარიის გამგე, კადრების ინსპექტპრი

iza.nikolaishvili@iliauni.edu.ge

ბუღალტერი

tamar.jashi@iliauni.edu.ge

ფინანსური კონსულტანტი

nanuli.sepiashvili@iliauni.edu.ge

კონსულტანტი საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

maia.tavartkiladze@iliauni.edu.ge

 

მცენარეთა სისტემატიკისა და გეოგრაფიის განყოფილება


ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ემერიტუს პროფესორი

giorgi.nakhutsvrishvili@iliauni.edu.ge

ასოცირებული მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

malvina.davlianidze@iliauni.edu.ge

ასოცირებული მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

tsiala.ghviniashvili@iliauni.edu.ge

ასოცირებული მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

liana.jinjolia@iliauni.edu.ge

ასოცირებული მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

tamar.jugheli@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკლევარი

tamar.zangurashvili@iliauni.edu.ge

ასოცირებული მკვლევარი

giorgi.tedoradze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

dimitri.khuskivadze@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკლევარი

arsen.bakhia@iliauni.edu.ge

მეცნიერ-კონსულტანტი

nino.davitashvili@iliauni.edu.ge

 

სპოროვანი მცენარეებისა და სოკოების განყოფილება


განყოფლების გამგე, მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

angelina.jorjadze@iliauni.edu.ge

მეცნიერ-კონსულტანტი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

teimuraz.svanidze@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

tsimi.inashvili@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

lali.kukhaleishvili@iliauni.edu.ge

კრიპტოგამების ჰერბარიუმის კურატორი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

nana.dekanoidze@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ketevan.tigishvili@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

inga.kupradze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

natela.jibghashvili@iliauni.edu.ge

 

მცენარეთა გენეტიკური რესურსების განყოფილება


განყოფილების გამგე, მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

maia.akhalkatsi@iliauni.edu.ge

მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

nana.shakarishvili@iliauni.edu.ge

ასოცირებული მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ineza.maisaia@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

tamar.girgvliani@iliauni.edu.ge

კულტურულ მცენარეთა კოლექციის კურატორი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

lamara.mazanishvili@iliauni.edu.ge

მეცნიერ-კონსულტანტი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

guranda.ghvaladze-urushadze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

natali.togonidze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

tamar.bragvadze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

natia.chikhelidze@iliauni.edu.ge

მეცნიერ-კონსულტანტი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

zezva.asanidze.1@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

meri.shalamberidze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

levan.ozbetelashvili@iliauni.edu.ge

 

გეობოტანიკის განყოფილება


განყოფილების გამგე, მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

revaz.khvachakidze@iliauni.edu.ge

გამგე, მკვლევარი, სწავლული მდივანი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

nikoloz.lachashvili@iliauni.edu.ge

ასისტენტ მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

liana.khetsuriani@iliauni.edu.ge

ასისტენტ მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

kakha.iashaghashvili@iliauni.edu.ge

ასისტენტ მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

merab.khachidze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

 

მცენარეთა ფიზიოლოგიის განყოფილება


განყოფილების გამგე, მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

gulnara.badridze@iliauni.edu.ge

მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

shota.chanishvili@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

medea.kikvidze@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

luara.rapava@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

eva.chkhubianishvili@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

lali.chighladze@iliauni.edu.ge

 

მიკრობიოლოგიის განყოფილება


განყოფილების გამგე, მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

nani.ramishvili@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ketevan.mamulashvili@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

tamar.shiukashvili@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

rusudan.tarkashvili@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

davit.kvaratskhelia@iliauni.edu.ge

 

ჰერბარიუმი


განყოფილების გამგე

manana.khutsiashvili@iliauni.edu.ge

კურატორი

marina.chiboshvili@iliauni.edu.ge

მთავარი ბოტანიკოსი

davit.chelidze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

rusudan.iamanidze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

patman.murtskhvaladze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

dali.tsinaridze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

manana.dzamashvili@iliauni.edu.ge

 

ბაკურიანის ალპური ბოტანიკური ბაღი


გამგე

tamar.kurdadze@iliauni.edu.ge

ასისტენტ-მკვლევარი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

marine.eristavi@iliauni.edu.ge

მეცნიერ-კონსულტანტი

პროფესორი

rbussmann@gmail.com

მეცნიერ-კონსულტანტი

დოქტორი

nyaroslava@yahoo.es

ცოცხალი კოლექციების კურატიორი

grigol.deisadze@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

მეცნიერ-კონსულტანტი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი

zaal.kikvidze@iliauni.edu.ge

 

ჯავახეთის ექსპერიმენტული ბაზა


გამგე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა


გამგე

ბიბლიოთეკარი

aza.bezhuashvili@iliauni.edu.ge

ელექტრონული ბიბლიოთეკის ადმინისტრატორი

archil.akhalkatsishvili@iliauni.edu.ge

 

გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების ჯგუფი


ხელმძღვანელი

giorgi.mikeladze@iliauni.edu.ge

GIS-ის სპეციალისტი

nino.meghvinetughutsesi@iliauni.edu.ge

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი

irakli.rostomashvili@iliauni.edu.ge

უფროსი ლაბორანტი

lia.akobia@iliauni.edu.ge

 

დეტალური სია

ძებნა

Search

ძებნა

Search