• საქართველოს მცენარეთა მრავალფეროვნების შესწავლა, ბუნებრივი მცენარეული რესურსების გამოვლენა, დაცვისა და მდგრადი გამოყენების მეცნიერული საფუძვლებისა და პრაქტიკული რეკომენდაციების დამუშავება, 2014-2018 წწ.
  • სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის ამოცანები 2016 წელს „2014-2020 წწ. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმასთან მიმართებაში“. ბოტანიკის ინსტიტუტის ჰერბარიუმის (საქართველოს ეროვნული ჰერბარიუმი) განვითარება 2016 წელს.  დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
  • საქართველოს სოკოებისა და ლიქენების ეთნობიოლოგიური გამოკვლევა 2013-2017 წწ.- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
  • ტყის გენეტიკური რესურსების შესწავლა და ex situ კონსერვაცია საქართველოში (2015-2016)- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
  • კარგარეთა აეროალერგენები და ასთმა საქართველოში: აეროალერგენების ყოველდღიური ექსპოზიციის კავშირი რესპირაციულ სიმპტომებთან ასთმიან სენსიბილიზებულ პაციენტებში (2016-2017 )- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი