2014 წელი

მონოგრაფიები/წიგნები

კრებულები

სტატიები

 

2015 წელი

მონოგრაფიები/წიგნები

სტატიები

2016 წელი

მონოგრაფიები/წიგნები

სტატიები

2017 წელი

მონოგრაფიები/წიგნები:

კრებულები:

სტატიები:

 

2018 წელი

მონოგრაფიები/წიგნები

სახელმძღვანელო

სტატიები

 

2019 წელი

მონოგრაფიები/წიგნები:

სახელმძღვანელო

კრებული

სტატიები

 

2020 წელი 

მონოგრაფიები/ წიგნები 

სახელმძღვანელოები, ლექსიკონები 

კრებულები 

სტატიები 

2021 წელი 

მონოგრაფიები/ წიგნები 

სტატიები 

2022 წელი

მონოგრაფიები/წიგნები

სტატიები

სტატიები

ძებნა

Search

ძებნა

Search